...

Klient:

Fundacja Rozwoju Przyszłości

Branża:

Społeczna

Opis działalności:

Fundacja Rozwoju Przyszłości powstała we wrześniu 2012 roku i została ustanowiona w celu wspierania rozwoju utalentowanych dzieci pracowników Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. W dniu 12 marca 2014 Sąd Rejestrowy w Bielsku – Białej zarejestrował zmianę Statutu Fundacji, pozwalającą na formalne objęcie programem stypendialnym również dzieci pracowników Grupy Żywiec S.A.. Fundacja realizuje swoje cele poprzez tworzenie programów stypendialnych, udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom promującym talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży.

Zakres obowiązków:

Modernizacja serwisu
Aktualizacja grafik
Lifting graficzny strony

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.