...

Klient:

Moneta Global

Branża:

Finansowa

Opis działalności:

Moneta Global prowadzi usługi doradztwa finansowego dla podmiotów gospodarczych. Odpowiednie instrumenty finansowe dla danego podmiotu gospodarczego dopasowujemy z szerokiej oferty banków, firm leasingowych oraz instytucji faktoringowych.

Zakres obowiązków:

Autorski projekt graficzny
Autorski system CMS

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.